BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU FORMU

                                                                                          (Gerçek Kişiler İçin)

 

Başvuru sahibinin adı ve soyadı:

     

Oturma yeri veya iş adresi:

       

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik No: (Elektronik ortamda yapılacak başvurular için doldurulması zorunludur.)

       

Başvuruya hangi yolla cevap almak istersiniz?

 

Yazılı [   ]                    Elektronik [   ]

Elektronik posta adresi: (Elektronik ortamda yapılacak başvurular için doldurulması zorunludur.)

      

İmzası:

      

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir.

Gereğini arz ederim.

İstenen bilgi veya belgeler:

(Not: Ayrılan bölümdeki boşluk yetmediği takdirde, başvuru için boş sayfa / sayfalar kullanılabilir.)